top of page

Podcast

Boeren en experten maken eerste landbouwpodcast over stikstof in Vlaanderen

Terwijl de landbouwsector met ingehouden adem wacht op een doorbraak in het stikstofdossier, pakt vzw Boer&Verstand uit met de podcast ‘Stikstof Uitgespit’.  De eerste landbouwpodcast over stikstof in Vlaanderen. De toekomst van de landbouw is meer dan een politiek thema, het belangt iedereen aan. Het doel van de vzw is om de misvattingen over stikstof de wereld uit te helpen en correcte duiding te geven. De synergie tussen landbouwers en experten levert bovendien enkele interessante inzichten op.

De podcast omvat 6 afleveringen en is te beluisteren via Spotify , Apple Podcast, Google Podcast en ons YouTube-kanaal.

02

Wanneer stikstof roet in het eten gooit

Een teveel aan stikstof in de lucht en in de bodem kan kwalijke gevolgen hebben voor mens en natuur. Maar welke gevolgen precies? Wat is de verantwoordelijkheid van de landbouw in dit verhaal? En hoe zit dat nu precies met dat veelbesproken stikstofakkoord?

 • Sander Palmans - Onderzoeker van stikstof en ammoniak binnen het proef- en vormingscentrum voor de landbouw

 • Fernand Keuleneer - Raadsman van de abdij van Averbode en hun “rood” melkveebedrijf 

 • Lies Bernaerts - Jonge varkenshoudster uit Kalmthout

03

Van inspanningen tot oplossingen

Het grootste deel van de stikstofuitstoot door de landbouw komt voort uit mest en urine. De landbouwsector is zich hiervan bewust en neemt ook al jaren maatregelen om de stikstofemissie aan te pakken. Maar hoe doen de landbouwers dat precies?

 • Johan Colpaert - Algemeen voorzitter van Fedagrim, Belgische Federatie van de toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de landbouw.

 • Katrien Boussery - Sectoradviseur emissies bij Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid

 • Thomas Moors - Jonge varkenshouder uit Riemst

04

Land zonder landbouw

Het ziet ernaar uit dat de veestapel in ons land zal inkrimpen. In de vierde aflevering kijken we naar de toekomst. Niet die van onze landbouwers. Maar wel die van ons allemaal, want wat zijn de gevolgen als we minder of nauwelijks lokaal voedsel produceren? En wie bepaalt vandaag de prijzen van ons voedsel?

 • Stefan Van Rompaey - Hoofdredacteur van RetailDetail en geïntrigeerd door consumentengedrag en de wereld van retail en FMCG

 • Renaat Debergh - Afgevaardigd Bestuurder van BCZ, de Belgische Confederatie van de zuivelindustrie

 • Luc Verspeet - Voorzitter van Febev, de Federatie van Belgisch Vlees

 • Mariëlle Schalk - Pluimveehoudster uit Hoogstraten

05

Boeren om te leven, leven om te boeren

Uit cijfers en studies blijkt dat de landbouwsector zwaar onder druk staat. Soms vergeten we dat er achter die cijfers allemaal gepassioneerde landbouwers zitten. Hoe is het om vandaag boer te zijn? En staat hun manier van leven onder druk? We vragen het rechtstreeks aan de toekomst van de sector.

 • Mathieu Steensels - Melkveehouder

 • Jef De Schutter - Melkveehouder

 • Nicky Van Otten - Melkveehoudster

 • Sander Horten - Varkenshouder

06

Zaaien voor de toekomst

Onze landbouwers kijken vandaag tegen een berg complexe uitdagingen aan. Het aantal landbouwbedrijven daalt jaar na jaar en opvolging vinden is niet overal vanzelfsprekend. In de zesde en laatste aflevering blikken we vooruit. Is landbouw een eindig verhaal in onze contreien of is er toch nog een rol weggelegd voor onze voedselproducenten?

 • Joris Relaes - Hoofd van het ILVO, Instituut van Landbouw- en Visserijonderzoek

 • Niels Achten - Melkveehouder en bedrijfseconomisch adviseur in de melkveehouderij

 • Thomas Linssen - Melkveehouder en één van de initiatiefnemers van Boer&Verstand

01

Landbouw vandaag

We moeten het verleden kennen om het heden te begrijpen. In de eerste aflevering brengen we de evolutie van de Vlaamse landbouw in kaart. Wat zijn de verschillen tussen vroeger en nu? En wie of wat bepaalt hoe de landbouwers ons voedsel produceren?

 • Jacques Van Outryve - Landbouwjournalist 

 • Thomas Linssen - Melkveehouder en één van de initiatiefnemers van Boer&Verstand

 • Tessa Avermaete - Postdoctoraal onderzoeker bio-ingenieurswetenschappen,  KU Leuven

bottom of page