top of page

OVER

Een nuchtere kijk

Om een antwoord te bieden op de negatieve en bovendien vaak onjuiste berichtgeving over de landbouwsector besloten 6 jonge Limburgse landbouwers een vzw op te richten om een frisse stem te brengen in het maatschappelijk debat. De polarisatie, die in de gehele maatschappij toeneemt, is de laatste jaren ook sterker en sterker doorgedrongen in alle debatten die met landbouw en voedselproductie te maken hebben. De oprichters vinden het echter belangrijk om een evenwichtig antwoord te bieden op, al dan niet moedwillig verspreide, onjuiste informatie. 
Boer&Verstand heeft intussen haar actieve leden Vlaanderenbreed uitgebreid en heeft haar missie om, door middel van samenwerking met onderzoeksjournalisten, erkende onderzoeksinstellingen en/of onafhankelijke experten, een objectief en onderbouwd antwoord te bieden op misleidende informatie. Op deze manier reikt ze handvaten aan aan burgers die minder voeling hebben met de landbouwsector en die onafhankelijke en wetenschappelijk getoetste informatie wensen te vergaren.

Daarnaast wil de vzw ook boeren zelf weerbaarder maken door hen te stofferen met achtergrondinformatie over complexe problemen zoals bijvoorbeeld stikstofdossier, mestactieplannen, etc. Landbouwers worden immers ook in hun persoonlijke leefomgeving vaak geconfronteerd met vragen of kritiek en hebben dus ook zelf nood aan getoetste informatie om een correct onderbouwd antwoord te kunnen geven.
Boer&Verstand wil zich in haar werking beperken tot het verstrekken van informatie en bijgevolg weg blijven van lobbywerk en syndicalisme.

WhatsApp Image 2023-01-25 at 15.19.51.jpeg
bottom of page